Digitaal baden in Beringen

De opeenvolging van digitale revoluties en evoluties is niet te volgen. Wat vandaag als baanbrekend wordt beschouwd, is bij wijze van spreken morgen achterhaald. Digitale geletterdheid is de nieuwe norm. Daarom lanceerde minister De Croo tijdens het voorjaar in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting een oproep om digitale kloven te dichten, met focus op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Het Limburgs Instituut Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO Limburg) ging in overleg met de stad Beringen en er werd besloten in te zetten op deze projectoproep. Het ingediende dossier werd goedgekeurd voor een bedrag van 56.000 euro.

“Inzetten op digitalisering en het verkleinen van de kloof is belangrijk voor ons als stad”, aldus schepen Thomas Vints. “In de toekomst zullen immers negen op de tien jobs digitale vaardigheden vereisen. Met dit project willen we kinderen en jongeren de kans geven om hun technologische en wetenschappelijke talenten te ontdekken. Met een divers aanbod willen we boeiende ervaringen aanbieden die zin geven in meer. Zoals een opleiding in die richting bijvoorbeeld. We zijn dan ook zeer tevreden dat de Federale Overheid middelen heeft vrijgemaakt.”

Sterke partners: van hogescholen tot buurtwerk

De stad Beringen doet dit niet alleen. We zijn erin geslaagd verschillende partners te betrekken in dit project en hiervoor naar Beringen te halen. Zo trekt hogeschool PXL met Robots on the road naar Beringen en zullen ze in kwetsbare wijken LEGO-workshops aanbieden. Tijdens de herfstvakantie zal de Techniek- en Wetenschapsacademie activiteiten aanbieden en met Villa Basta hebben we een creatieve partner gevonden om met jongeren aan de slag te gaan met video en beeld.

“Al onze activiteiten passen in de experimenteerfase waarin het project zich nu bevindt. Het is de opzet om een volgend dossier klaar te stomen op basis van goede praktijkvoorbeelden”, stelt Jade Budeners, projectmedewerker RIMO. “Wij zijn immers ingebed in meerdere kwetsbare buurten in Beringen en kunnen hierdoor de missing-link opnemen tussen enerzijds het voorhanden aanbod, anderzijds het bereiken van de doelgroep.”

Belang van technologie

Technologie wordt alsmaar belangrijker. Onze bedrijven zoeken technische talenten en onze economie vraagt naar ingenieurs en technici. Toch zien we dat weinig jongeren bewust kiezen voor wetenschappelijke of technologische richtingen. “Met dit proefproject willen we experimenteren wat werkt en wat niet. Ik geloof dat we als stad een verschil kunnen maken. Met het aanbod dat komende weken en maanden op het programma staat willen we kinderen en jongeren onderdompelen in meerdere digitale baden en hun hopelijk goesting doen krijgen in meer,” besluit schepen Thomas Vints.

 

thomas_vints_Beringen_LEGO.jpg
Thomas VintsDBSF, Jeugd, Digitaal, STEM