Fruitmanden als appreciatie voor meer dan 150 kinderbegeleiders in Beringen!

Iedere dag staan ze klaar voor onze kinderen, meer dan 150 kinderbegeleiders in Beringen. Vandaag 12 oktober, de dag van de kinderbegeleider, is een ideaal moment om de kinderbegeleiders in onze stad in de bloemetjes te zetten.

Vanuit de stedelijke adviesraad voor kinderopvang wordt aan iedere kinderbegeleider in Beringen een fruitmand aangeboden. Elke dag geven onthaalouders en begeleid(st)ers in de schoolopvang, het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang en de kinderdagverblijven,… het beste van zichzelf. Dit gaat van de zorg en veiligheid van de kinderen, het organiseren van activiteiten tot het uitstippelen van een pedagogisch beleid, de communicatie met ouders, enzoverder. Deze oneindige inzet en onvoorwaardelijke zorg van de kinderbegeleiders helpen onze kinderen stap voor stap te groeien.

In Beringen zijn er meer dan 150 kinderbegeleiders actief. Terwijl de mama’s en papa’s gaan werken, zorgen zij ervoor dat de hun toevertrouwde kinderen in een warme omgeving opgevangen worden. De begeleiders dragen al vanaf het eerste levensjaar bij aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Op deze dag bedanken we hen met een fruitmand als blijk van appreciatie voor de goede zorgen die ze bieden.

Met een tweede actie ‘Op je lijf geschreven’ vanuit het Steunpunt Kinderopvang van VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) zetten we (afwasbare) tattoos bij de kinderbegeleiders. De tattoos beklemtonen de waardering voor de dagelijkse inzet en het enthousiasme van de kinderbegeleiders.

De stedelijke adviesraad voor kinderopvang neemt in Beringen een aantal initiatieven in het belang van overleg en afstemming tussen de verschillende opvangvoorzieningen. De kinderopvangsector blijft de laatste jaren nog sterk groeien. Kinderopvang is een belangrijke pijler geworden in het leven van kinderen en ouders. We vragen de beste opvang voor onze kinderen. Daarom is het belangrijk dat we als stadsbestuur werken aan kwaliteitsvolle kinderopvang in een ruime context. En in de toekomst willen we alle vormen van opvang verder blijven ondersteunen en faciliteren.

 

Thomas-Vints-Dag-Onthaalouder