Verdubbeling aantal opvangplaatsen in Koersel!

De combinatie werk-gezin staat onder druk. Buitenschoolse kinderopvang is hierin vaak een heikel punt. In Beringen is het wegwerken van wachtlijsten voor kinderopvang één van de beleidsprioriteiten. Daarom schuift ik de bouw van een nieuw kinderdagverblijf in Koersel naar voor.

Vanaf de start van deze legislatuur is ingezet op het voorzien van bijkomende kindopvangplaatsen. Enerzijds door extra ruimte te creëren in bestaande locaties, anderzijds door in te zetten op samenwerkingsverbanden met andere aanbodverstrekkers en vrijetijdsorganisaties. Dit is echter niet voldoende om de wachtlijsten volledig weg te werken. Iets wat wel onze ambitie is.

Onze dienst kinderopvang constateert dat er tijdens het schooljaar — vooral op maandag-, dinsdag- en donderdag naschools — steeds vaker wachtlijsten opduiken. Bij aanvang van deze legislatuur werd gekozen om te Koersel een bijbouw te realiseren aan de huidige opvanglocatie De Bengeltjes én dus bijkomende opvangplaatsen te voorzien.

Hiervoor werd 400.000 euro ingeschreven in de budgetten. Onderzoek door de dienst gebouwen leerde ons echter dat dit gebouw tevens aan een grondige renovatiebeurt toe is, waardoor het voorziene budget onvoldoende bleek.

Daarom werd op 13 juli ’17 door het college de principiële beslissing genomen om de piste van nieuwbouw verder te onderzoeken en te laten uitwerken door de stedelijke diensten. Tegen het eind van het jaar moet hieromtrent 100% duidelijkheid zijn. De site Academiepark Koersel wordt naar voren geschoven als meest aangewezen locatie.

Ik wil de huidige kindopvangplaatsen bij de Bengeltjes in Koersel verdubbelen — van +- 60 opvangplaatsen naar 100 — zodat een volledige wegwerking van de wachtlijsten stilaan zeer dichtbij komt.

 

Kinderopvang Beringen Thomas Vints.png