Officiële opening Speelboom Beringen

Bijzonder verheugd dat ik vandaag samen met Jo Vandeurzen het nieuwe kinderdagverblijf De Speelboom officieel mocht openen

De Speelboom van Familiehulp betekent voor Beringen een belangrijke aanvulling in het kinderopvanglandschap. We krijgen er een kwaliteitsvolle opvang voor baby’s en peuters bij. En met deze inkomensgerelateerde opvang - met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen - wordt opnieuw een stap vooruit gezet in de sociale functie van kinderopvang.

Beringen zit op vlak van behoeftedekkend aanbod voor baby’s en peuters goed op koers. De laatste jaren is er immers een serieuze inhaalbeweging gemaakt, zowel wat betreft de  inkomensgerelateerde kinderopvang als de kinderopvang die werken met een vrije prijs.

De specifieke ligging van De Speelboom, in hartje Beringen-Mijn, betekent een extra invulling van een blinde vlek in het kinderopvanglandschap. Het creëert nieuwe kansen voor onze gezinnen om dicht bij huis en dicht bij de scholen een opvang voor de allerkleinsten te vinden en ze hier in goede handen te geven.

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen hier kunnen opgroeien met een positief zelfbeeld en met respect voor de eigenheid, de gelijkenissen en verschillen, van ieder kind.  Ik wil familiehulp, CM Limburg en VZW Ocura  tot slot van harte feliciteren met dit prachtige initiatief en hoop dat deze nieuwe opvang – hier tussen het woonzorgcentrum -  een extra impuls aan jullie allemaal zal geven.

[simple_slider]
[simple_slide img="http://www.thomasvints.be/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-05-16.45.25.jpg"]
[simple_slide img="http://www.thomasvints.be/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-05-16.46.47.jpg"]
[simple_slide img="http://www.thomasvints.be/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-05-16.46.07.jpg"]
[simple_slide img="http://www.thomasvints.be/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-05-16.38.45.jpg"]
[simple_slide img="http://www.thomasvints.be/wp-content/uploads/2016/02/2016-02-05-16.33.32.jpg"]
[/simple_slider]