Het is té gek om los te lopen: over psychische problemen…

1_BMgcbb6mW3LY7YXIrpnh5A.jpeg

Eigenlijk is het té gek om los te lopen: over psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl één op vier personen in België er mee te maken krijgen. Het overkomt niet alleen anderen maar ook onszelf, onze kinderen, ouders, familie, vrienden, buren, kennissen, …

Eén op vier mensen kampt met een psychische kwetsbaarheid, … Voor Beringen betekent dit dat (op een aantal van 45.000 inwoners), meer dan 11.000 mensen kampen met psychische kwetsbaarheid. En toch blijft het vaak een taboe … Je komt er niet snel voor uit. Een psychische problematiek wordt te vaak bekeken als een ziekte of zelfs een zwakte. Dit weerhoudt mensen ervan over hun problemen te spreken of tijdig hulp te zoeken, met alle gevolgen van dien.

Wat is trouwens een goede geestelijke gezondheid? Moeten we ons altijd goed voelen in deze facebook- en instagramwereld?

Geestelijke gezondheid gaat om welbevinden, maar ook om veerkracht en het omgaan met onze psychische kwetsbaarheid. En net daarin willen we mensen versterken. ‘Fit in je hoofd’ is meer dan een oproep om goed voor jezelf te zorgen. Het is ook een uitdaging om oog te hebben voor de psychische kwetsbaarheid om ons heen en het bespreekbaar te maken. Signalen oppikken en er vanuit een netwerk aan partners op een gepaste manier mee omgaan, dat is de uitdaging. Natuurlijk hebben we daarbij nood aan gespecialiseerde hulpverlening zoals een CGG en een CAD. Maar evenzeer is er nood aan mensen op de eerste lijn die weten wat te zeggen of te doen, wanneer bijvoorbeeld een ouder zich even wat minder voelt.

Want de geestelijke gezondheid van ouders heeft hoe dan ook een grote invloed op het gezin en de kinderen. Daarmee bedoelen we niet dat kinderen niet mogen merken dat papa of mama even de weg kwijt is. Want ook in je omgang met die psychische kwetsbaarheid geef je een voorbeeld aan kinderen. Maar wanneer het even niet meer lukt, moet een gezin kunnen rekenen op begrip en een gepaste ondersteuning voor de ouders en het kind. Want anders vormen opvoedingsproblemen schuldgevoel, sociaal isolement en zelfs armoede een groot risico voor de ontwikkeling van het kind.

Af en toe een beetje gek zijn is gezond. Maar wanneer ouders even de weg kwijt zijn, rekenen we op onze instanties in Beringen om hen de weg te wijzen of desnoods te zorgen voor een ervaren gids die met ouders en kinderen op weg gaat.

Op maandag 27 november organiseerde Stad Beringen samen met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, het Huis van het Kind Beringen, het Armoedeforum en de stedelijke adviesraad Kinderopvang een interactieve studiedag “Zorgen voor de ouder, is ook zorgen voor het kind”. Deze studiedag is een opstap om het vangnet rond geestelijke gezondheid in Beringen nog te versterken.

Ik ben blij dat we in Beringen op zoveel partners kunnen rekenen om die noodzakelijke ondersteuning waar te maken. De aanwezigheid van 55 hulpverleners en vrijwilligers bewijst dat er een engagement is om samen werk te maken van geestelijke gezondheid in Beringen.

Ik dank dan ook alle organisaties in het Huis van het Kind stad Beringen, het Armoedeforum en de stedelijke adviesraad kinderopvang voor dit initiatief.Onze bijzondere dank gaat vandaag ook uit naar het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen Limburg die vanuit hun expertise deze studiedag mee hebben vorm gegeven.