Verdubbeling kinderopvangplaatsen in Koersel in een nieuwbouw samen met CV Vooruitzien.

De gemeenteraad heeft op maandag 11 december 2017 de samenwerkingsovereenkomst met CV Vooruitzien goedgekeurd betreffende de nieuwbouw van een buitenschoolse kinderopvanglocatie te Koersel. In totaal zal de opvangcapaciteit opgetrokken worden van 50 erkende plaatsen naar 100.

Ik ben uiterst tevreden dat dit dossier deze ontwikkeling kende. In het begin van de legislatuur werd een bedrag van 400.000 euro voorzien om de huidige locatie in de Laakstraat uit te breiden en dit om wachtlijsten weg te werken. Vrij snel bleek echter dat het voorziene bedrag volledig opgeslorpt zou worden aan renovatiewerken en van uitbreiding geen sprake meer was. Integendeel, een renovatie zou er voor zorgen dat men zou inboeten op een aantal van de 50 erkende opvangplaatsen laat hij weten.

Voor de bouw van de stedelijke opvanglocatie is 1,5 miljoen euro voorzien. De komende maanden zal de architecturale indeling uitgebreid onder de loep worden genomen waarbij rekening gehouden zal worden met enerzijds het huiselijke karakter dat een kinderopvanglocatie moet hebben, anderzijds ook het klimaat- en ecologisch vriendelijke aspect van de constructie op zich. Verder is het een surplus dat de buitenspeelruimte van de opvanglocatie deels toegankelijk zal gemaakt worden voor kinderen uit de buurt.

CV Vooruitzien heeft de voorbije jaren – met succes -  in de regio een aantal keren opgetreden als bouwheer van combi-bouwprojecten en dit in samenwerking met lokale besturen. Ook op de site van het Academiepark te Koersel zal dit het geval zijn. Zo zullen er boven de buitenschoolse opvanglocatie sociale koopappartementen gerealiseerd worden met daarop aansluitend een aantal rijwoningen.

Het is de bedoeling om in 2020 de nieuwe opvanglocatie in gebruik te nemen. De druk op de kinderopvang en begeleiding wordt ieder jaar groter. Een nieuwe aangepaste locatie moet hier een antwoord op bieden. Verder is kinderopvang een beleidsprioriteit voor het huidige bestuur én willen we een vlotte combinatie werk-privé-gezin mee mogelijk maken.