Instapje bereidt kwetsbare peuters voor op kleuterklas

1/7 kinderen groeit in Beringen op in een kansarm gezin. Vaak in combinatie met schoolachterstand wat het voor hen extra zwaar maakt. Daarom trekken we 48.000 euro per jaar extra uit om via Kind en Taal de onderwijskansen te vergroten. Op maandag 11 december werd de samenwerkingsovereenkomst met vzw Kind en Taal goedgekeurd door de gemeenteraad. Een extra stap in het volledig terugdringen van kinderarmoede in Beringen, iets wat me nauw aan het hart ligt. 

IMG-20170505-WA0005.jpg

Kind en Taal Beringen kent 2 werkingen. Met het project ‘Instapje’ worden er huisbezoeken afgelegd door opgeleide beroepskrachten. Zowel met kind als ouder wordt gewerkt rond de ontwikkeling van het kind met een focus op taal. “Dit luik kan je best omschrijven als een voortraject richting kleuterklas met bijzondere aandacht voor de typische aspecten rond onderwijs en opvoeding.

Een tweede luik verloopt in nauwe samenwerking met een aantal basisscholen in Beringen. Een pedagogisch taaltrainer start een traject in overleg met de school en kadert dit binnen een thema waarmee in de klas de kinderen bezig zijn. De rol van de ouder op het thuisfront is hierin belangrijk. Spelenderwijs worden zij immers betrokken in het schoolgebeuren en nemen ze een ondersteunende en stimulerende rol op. 

IMG-20170427-WA0001.jpg

Een project als Kind & Taal is voor onze stad onmisbaar en maakt deel uit van het flankerend onderwijsbeleid dat we  voeren. De focus van deze werking ligt immers op het verhogen van de onderwijskansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Kind & Taal werd in 2015 opgestart met SALK-middelen in een 13-tal Limburgse gemeenten, waaronder Beringen, waar de kinderarmoedecijfers het hoogst waren en dit in combinatie met schoolse achterstand. De SALK-middelen zijn weggevallen, maar we opteren er toch voor om de werking veder te zetten. 

Samen met de provincie en Vlaamse middelen vrijgemaakt door minister Vandeurzen zijn we er in geslaagd een constructie op te zetten die voor iedereen haalbaar is. Voor Beringen betekent dit concreet dat men verder 2,5 voltijdse krachten kan inzetten waarvan zij verhoudingsgewijs 1/3 van de kosten voor hun rekening nemen. Op jaarbasis voorziet de stad Beringen vanaf 2018 48.000 euro en dit tot en met 2021.