Extra ondersteuning voor meest kwetsbare gezinnen in Beringen

Untitled design (1).jpg

Een mooi kerstcadeau voor de meet kwetsbare gezinnen in onze stad. De goedkeuring KOALA projectaanvraag zorgt voor een structurele uitbouw van de kind- en ouderactiviteiten vanuit IN-Zetje en betekent een uitbreiding voor de kinderopvang op maat van kwetsbare gezinnen. Dit doen we samen met Landelijke kinderopvang en kinderdagverblijf de Speelboom.

Met de oproep ‘Kind en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding’ (KOALA) worden subsidies toegekend aan een innovatief lokaal aanbod dat een combinatie maakt van ontmoeting en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen en kinderopvang op maat van deze gezinnen. De aanvraag werd ingediend vanuit het samenwerkingsverband Huis van het Kind stad Beringen en werd gedragen door een breed netwerk van organisaties en Stad Beringen.

Ik denk dat er de voorbije jaren in Beringen een sterk ondersteuningsnetwerk gegroeid is rond kinderarmoede. We zijn dan ook blij dat we bij de 18 goedgekeurde projecten zijn. Dit betekent dat we de ondersteuning voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen structureel verder kunnen uitbouwen. Voor Beringen betekent dit een investering van 56.000 euro voor kind- en ouderactiviteiten plus 12 extra plaatsen in de kinderopvang en dit voor de komende tien jaar. 

Het project zet in op een hele brede ondersteuning voor jonge gezinnen. De werking van IN-Zetje in Beringen-Mijn biedt een laagdrempelige ontmoetingsruimte en individuele ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen van -9 maanden tot 3 jaar. IN-Zetje brengt ouders en kinderen samen voor een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten,  taal- en ontwikkelingsstimulering. Vanuit de vragen die aan bod komen in de groepsmomenten gaat IN-Zetje ook individueel met kwetsbare gezinnen op pad, in samenwerking met een netwerk van organisaties.

Met het KOALA-project willen we kwetsbare gezinnen ondersteunen om de stap te zetten naar de kinderopvang. Want kinderopvang is voor jonge ouders een hefboom om te kunnen werken, solliciteren of om een opleiding te volgen. In samenwerking met Landelijke Kinderopvang en kinderdagverblijf de Speelboom zorgen we voor laagdrempelige kinderopvanginitiatieven en samen met IN-Zetje voorzien ze een stapsgewijze kennismaking voor gezinnen die nog niet vertrouwd zijn met kinderopvang.

Bovendien komen er zelfs 12 bijkomende kinderopvangplaatsen in Beringen-Mijn binnen kinderdagverblijf De Speelboom, een organisatie van Familiehulp en gelegen op de site van WZC Ocura. In 2015 mocht ik nog mee de kinderopvang openen. Bijzonder blij dat ze nu al willen investeren in een locatie die toegankelijk is voor een zo breed mogelijke doelgroep van gezinnen met jonge kinderen

Landelijke Kinderopvang op zijn beurt engageert zich om intensief op zoek te gaan naar onthaalouders in de wijk. Op die manier brengen we het aanbod kinderopvang letterlijk en figuurlijk dichterbij voor heel wat kwetsbare gezinnen.

Het gehele project wordt gedragen door het Huis van het Kind stad Beringen en mogelijk gemaakt dankzij een unieke samenwerking tussen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes. 

 

 

Extra ondersteuning voor meest kwetsbare gezinnen in Beringen