Beringen ondertekent charter 'naar een toegankelijke gemeente

23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’. 
Drieëntwintig Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ en starten hiermee een kwaliteitstraject. Dit is een initiatief van Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) dat hiermee de lokale besturen wil ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

Piloottraject

Op 14 februari 2017 kwamen de 5 pilootgemeenten Asse, Beringen, Kortrijk, Maldegem en Sint-Niklaas voor de eerste keer samen. Ze werkten samen aan een referentiekader, een zelfevaluatie en een charter ‘naar een toegankelijke stad/gemeente’.

De gemeenten en Inter brachten in kaart wat er allemaal moet gebeuren om de integrale toegankelijkheid verder te verbeteren en te komen tot een sterker toegankelijkheidsbeleid. Ze zochten uit wie hierbij allemaal een rol speelt en welke initiatieven nodig zijn. Binnenkort verschijnt een publicatie waarin dit referentiekader voorgesteld en in detail uitgelegd wordt.

Referentiekader en evaluatietool

Aan de hand van het referentiekader maken alle deelnemende gemeenten een evaluatieoefening rond het toegankelijkheidsbeleid in de gemeente. Het doel is om het huidige beleid in kaart te brengen maar het is ook een stimulans om nieuwe doelstellingen en acties voor de toekomst vast te leggen en het toegankelijkheidsbeleid te versterken. Zo zal elke gemeente een groeitraject op eigen maat uitstippelen.

Doel van het traject

 • Input voor het nieuw meerjarenplan
 • Een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid
 • Duurzame inbedding van toegankelijkheid en Universal Design in het dagelijks beleid en management, de werking, de dienstverlening en de communicatie van de stad.

Beringen

“Beringen kent reeds een lange intensieve samenwerking met Inter. Dankzij een gedreven adviesraad werden de inspanningen in Beringen opgemerkt en ons gevraagd deel te nemen aan dit pilootproject”, laat schepen Thomas Vints weten.  “Met veel plezier hebben we samengewerkt aan dit referentiekader. Ik stel vast dat er in onze stad al heel wat inspanningen geleverd worden op vlak van toegankelijkheid maar dat ze vaak nog niet structureel ingebed zitten in de organisatie. Samen met Inter willen we nu bekijken welke inspanningen nodig zijn om ons toegankelijkheidsbeleid versterkt kan worden en doelstellingen en acties op korte en lange termijn vastleggen.”

 


Belangrijke uitgangspunten van een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid

 • Bij de start van elk project denken de gemeenten goed na over de toegankelijkheid voor alle inwoners. Toegankelijkheid voor iedereen moet vanzelfsprekend worden. Alle diensten en inwoners van de gemeente kunnen hieraan meewerken. 
 • De inwoners van een gemeente weten het best welke noden er zijn op vlak van toegankelijkheid en wat er meest dringend aangepakt moet worden. Daarom zal de gemeente veel inspanningen doen om hen op tijd te betrekken bij de uitwerking van nieuwe projecten en het toegankelijkheidsbeleid.
 • De gemeenten willen ook nauw samenwerken met partners die op hun beurt kunnen bijdragen aan een betere toegankelijkheid, zoals vervoersmaatschappijen, nutsbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, lokale zelfstandigen …

Convenant met Inter

De gemeenten die het charter ondertekenden, werken al langer aan hun integrale toegankelijkheid. Ze hebben namelijk allemaal, vaak sinds jaren, een samenwerkingsovereenkomst (convenant) met Inter. Door het kwaliteitstraject op te starten willen ze toegankelijkheid verder duurzaam inbedden in het gemeentelijk beleid. Meer info op www.inter.vlaanderen.

Steden en gemeenten die het charter ondertekenden

As, Asse, Beringen, Blankenberge, Bree, Dilsen-Stokkem, Hooglede, Ieper, Jabbeke, Kortrijk, Lummen, Maasmechelen, Maldegem, Middelkerke, Nieuwpoort, Ninove, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Wevelgem, Wielsbeke, Zonnebeke, Zwevegem

Universal Design | Ontwerpen voor iedereen

Universal Design is een ontwerpvisie die een integrale aanpak stimuleert in plaats van een optelsom van meerdere afzonderlijke oplossingen om integrale toegankelijkheid te bereiken. Het is dus niet de bedoeling om aparte maatregelen te nemen voor elke persoon die van het ‘gemiddelde’ verschilt. Het is wel de bedoeling om bij elk ontwerp rekening te houden met de grote diversiteit aan gebruikers.
Deze geïntegreerde aanpak maakt een integraal toegankelijk ontwerp kosteneffectief en esthetisch verantwoord.
Vanaf de start van een ontwerpproces
De principes van Universal Design zijn van bij de start in een ontwerpproces belangrijk. Op die manier komen de noden van alle gebruikers aan bod. Bij de aanvang van elk ontwerpproces staat de volgende vraag centraal: “Hoe kan een product, een grafische boodschap, een website, een gebouw of een publieke ruimte zowel functioneel als aantrekkelijk zijn voor een zo divers mogelijke groep gebruikers?”
Gebruiksgericht ontwerpen
Universal Design betekent gebruikersgericht ontwerpen. In plaats van te focussen op specifieke beperkingen, reikt Universal Design oplossingen aan die voor iedereen makkelijk bruikbaar zijn: onafhankelijk van lichamelijke mogelijkheden, leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur, taal en leerstijl.
Mooi en makkelijk
Het doel van Universal Design is een slim ontwerp: een mooie en aantrekkelijke vormgeving gecombineerd met praktisch gebruik voor iedereen.

“Goede ontwerpen creëren mogelijkheden en ondersteunen de gebruiker, slechte ontwerpen belemmeren en sluiten mensen uit.”

De basis van Universal Design zijn zeven ontwerpprincipes. Deze principes zijn een leidraad om binnen het ontwerp- en bouwproces van omgevingen, gebouwen, producten en informatie een grote gebruikskwaliteit voor iedereen te garanderen.

 1. Bruikbaar voor iedereen
  Het ontwerp is bruikbaar voor iedereen, elk met eigen mogelijkheden en beperkingen.
 2. Flexibel in het gebruik
  Het ontwerp is geschikt voor allerlei voorkeuren en mogelijkheden.
 3. Eenvoudig en intuïtief gebruik
  Het ontwerp is eenvoudig verstaanbaar, onafhankelijk van de ervaring, (taal)kennis,  of mate van concentratie van de gebruiker.
 4. Begrijpelijke informatie
  De communicatie naar de gebruiker is efficiënt. De omgevingsomstandigheden en zintuiglijke of cognitieve capaciteiten van de gebruiker spelen daarbij geen rol.
 1. Marge voor vergissingen
  De gevaren en ongewenste resultaten van verkeerde handelingen en onbewuste acties zijn beperkt.
 2. Beperkte inspanning
  De gebruiker kan met een minimale inspanning en op een efficiënte en comfortabele manier gebruikmaken van het ontwerp.
 3. Geschikte afmetingen en gebruiksruimten
  Er zijn passende maten en ruimte voor het bereiken, betreden, grijpen of gebruiken. Ook dit is onafhankelijk van de eigenheid van de gebruikers.