Beringen pilootstad voor European Disability Card

edc-pictogram.jpg

Personen met een beperking ondervinden in het dagelijks leven heel wat hinder om deel te nemen aan sportevenementen, culturele activiteiten of andere vrijetijdsbesteding. Vaak ontstaat er aan de ticketbalie discussie of die personen al dan niet in aanmerking komen voor een korting, een voorbehouden plaats of een ander voordeel. Met de European Disability Card (EDC) wil Stad Beringen dat veranderen.

De EDC is een Europees initiatief en België is één van de pilootlanden waar de kaart geïntroduceerd is.

Gedaan met zwaaien met doktersbriefjes, attesten van een instelling of een parkeerkaart! Mensen met een beperking tonen met deze kaart aan dat ze erkend zijn of een ondersteuning krijgen bij één van de vijf Belgische instellingen die verantwoordelijk zijn voor hun integratie. Op deze manier passeren ze vlotter langs de kassa en kunnen we hopelijk ook anderen personen met een beperking aanmoedigen om meer aan onze samenleving deel te nemen!

Beringen heeft zich formeel aangemeld bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als aanbieder van initiatieven waar mensen met een beperking zich kunnen aanbieden met de EDC.

Het gaat hierbij onder meer om het volgende aanbod binnen de vrijetijdsdiensten:

  • CC Beringen kent bij voorstellingen 10% korting toe voor personen met een beperking en 1 begeleider mag gratis binnen
  • Bij de jaarlijkse Sinterklaasshow genieten kinderen (ouder dan 12 jaar) met een beperking en hun begeleider(s) van een voordeeltarief
  • Speelpleinwerking Hupsekwap staat open voor kinderen met een lichte beperking. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke noden en aandachtspunten van het betrokken kind
  • Het Mijnmuseum heeft aangepaste groepsarrangementen voor slechtzienden doorheen de betaalzaal, lampenzaal en ondergrondsimulatie. Ook hier is de mogelijkheid voorzien dat begeleiders van personen met een beperking gratis toegang krijgen.

Het is hierbij zeker en vast de bedoeling om dit aanbod in de toekomst nog verder uit te breiden. De European Disability Card is persoonlijk, gratis en vijf jaar gelding.

Hoe aanvragen?

  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:Je kunt je aanvraag indienen met het onlineformulier op de website van de FOD Sociale Zekerheid : www.handicap.belgium.be of door een brief te sturen naar: FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH):Je kunt je aanvraag indienen via het digitale loket www.mijnvaph.be.

Indien je hierbij hulp wenst, kan je een afspraak maken via het onthaal van het OCMW van Beringen op het nummer 011/44 90 00

Met vragen kunt u ook terecht bij de Vlaamse infolijn via 1700.