Beringse kleuters 1e van de klas!

shutterstock_458346571.jpg

Elke dag in het kleuteronderwijs telt! Kleuters die genoeg aanwezig zijn, krijgen immers de beste ontwikkelingskansen. Elke school en elke gemeente in Vlaanderen krijgt een rapport over de aanwezigheden van kleuters op school. De eerste rapporten werden gisteren door minister Hilde Crevits overgemaakt.  

Beringen krijgt goede cijfers op vlak van kleuterparticipatie. Bij ons gaan 97,3% van de kleuters op regelmatige basis naar school. Daarmee doen we beter dan het gemiddelde in Limburg (96,9%)  én Vlaanderen (96,8%).

Participatie aan het kleuteronderwijs is van groot belang. Uit onderzoek is immers gebleken dat kinderen die opgroeien in armoede, vaak een achterstand oplopen, nog voor ze de schoolpoort binnen wandleen. Ze ondervinden veel meer moeilijkheden om zich een weg te banen in het leven. Op tijd starten is dus cruciaal!

Dit toont aan dat de gezamenlijke inspanningen van partners, de scholen en de stad hun vruchten afwerpen:

  • We verspreiden jaarlijks een folder kleuterparticipatie met een overzicht van alle basisscholen binnen Beringen en de instapdata voor kleutertjes.
  • De ouders van instappertjes krijgen allemaal een leesboek in het kader van kleuterparticipatie. Dit moet hen activeren om voor te lezen en de participatie van kleuters aan het onderwijs bevorderen.
  • Dankzij het elektronisch aanmeldingssysteem in Beringen kunnen we tijdens de inschrijfperiode een goede inschatting maken van wie zijn kind al aanmeldde en wie niet. Door in te zetten op huisbezoeken en de gezinnen gericht op te zoeken kunnen we een aantal ouders nog tijdig aanmelden. Het elektronisch aanmelden kan een drempel zijn, maar het huidige systeem biedt ons en onze partners net wel de kans om gericht gezinnen op te sporen en kinderen tijdig aan te melden.

Alle cijferinformatie over de rapporten is terug te vinden op www.kleuterparticipatie.be

Artikel HBVL van 24 januari 2018:

HBVL 24.01.2018 - Kleuterparticipatie