Beringen breidt werkwijze gemeenschapswachten uit!

Gemeenschapswachten Beringen.jpg

Bij de start van het nieuwe jaar mogen goede voornemens niet ontbreken. Dit heeft ook de de dienst gemeenschapswachten van de stad Beringen ter harte genomen. Door een wetswijziging kan hun inzet namelijk uitgebreid worden met 810u op jaarbasis. Vanaf januari zal hierdoor nog meer aandacht gaan naar veiligheid en preventie én zetten we in op het verhogen van contacten tussen burger en gemeenschapswacht.

Zo zullen de gemeenschapswachten vanaf januari regelmatig aanwezig zijn aan de scholen om toezicht te houden en om op te treden als gemachtigd opzichter. Dit ter ondersteuning van het toezicht door de eigen gemachtigd opzichters verbonden aan de scholen.

Naast het reeds bestaande aanbod van fietscontroles voor scholen, willen we zo mee de schouders zetten onder de veiligheid van onze schoolgaande kinderen en jongeren. Dit is zeker geen evidentie, gezien de vele scholen op het grondgebied. We willen het voorjaar dan ook graag aangrijpen om hiermee ervaring op te doen en de werking zo nog meer bij te sturen

Daarnaast zal ook de inzet van de gemeenschapswachten op de markt uitgebreid worden. Het gaat hierbij vooral over het sensibiliseren van bestuurders die met hun wagen of fiets de marktzone willen betreden en daardoor de veiligheid van marktkramers en bezoekers bedreigen.

Hoewel bestuurders hier zelf vaak geen erg in zien, zorgt het voor conflictsituaties bij marktkramers die hun kraam opbouwen of afbreken, voor gevaarlijke situaties bij marktbezoekers die zich hier niet aan verwachten en is het tevens hinderlijk voor de bezemwagen van de stedelijke werkplaatsen die na afloop van de markt nog heel de marktzone moet reinigen.

Tenslotte worden ook de bestaande routes aangepast om nog meer straten en buurten te kunnen bestrijken. Op die manier wordt een hele zone gedekt en zullen de gemeenschapswachten vaker te voet op pad gaan.

Burgers zijn een grote hulp voor de gemeenschapswachten. Om hier meer op in te spelen, moeten de gemeenschapswachten gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Met de fiets blijkt dit niet altijd het geval. Door meer te voet in het straatbeeld aanwezig te zijn, hopen we hieraan tegemoet te komen.