Mooi nieuwjaarsgeschenk voor gezinnen en nieuwkomers in Beringen

Eind september diende stad Beringen een projectdossier in naar aanleiding van een oproep van coördinerend minister Armoedebestrijding Homans. Vandaag kreeg men het heugelijke nieuws dat het ingediende project werd goedgekeurd voor de maximale subsidie van 50.000 euro.

 De projectoproep heeft als doel om het persoonlijk netwerk van mensen in armoede en kwetsbare situaties te versterken. Het isolement te doorbreken en hindernissen die het moeilijk maken om deel te nemen aan het maatschappelijk leven weg te nemen. Stad, OCMW en DOMO (Door Ondersteuning Mee Opvoeden) stelden blijkbaar een sterk dossier op, de komende drie jaren stroomt er in totaal immers 50.000 euro naar Beringen.

Zowel stad als OCMW zetten reeds meerdere jaren in op gezinsondersteuning aan huis en buddywerkingen voor nieuwkomers en vluchtelingen. Hiervoor kunnen we rekenen op enthousiaste vrijwilligers die hun opleiding en ondersteuning krijgen van partnerorganisaties DOMO en tot voor kort CAW-Limburg.

Met het binnenhalen van deze middelen zal men dan ook niet enkel het bestaande continueren, maar ook inzetten om beide vrijwilligerswerkingen onder de vleugels van de lokale DOMO-werking verder te ontplooien. Het betreft vooral de werving, opleiding en coaching van vrijwilligers.

Het zijn immers de vrijwilligers die door hun tijdelijke aanwezigheid in een gezin of als buddy bij nieuwkomers een serieuze surplus kunnen betekenen wat de deelname aan het maatschappelijk gebeuren.