Beringen-Mijn - Lange Termijn?

DSC_0759.jpg

Beringen-Mijn is een wijk in Beringen, die een aparte identiteit in onze stad vormt. Het lijkt een stadsdeel in twee snelheden. De vele ontwikkelingen op de mijnterreinen zorgen voor positieve impulsen die verder reiken dan Beringen-Mijn. En je hebt de cité, een stadsdeel met een enorme historische waarde, een schat aan gebouwen en verhalen over ons rijke mijnverleden. Met een zeer diverse bevolking. Een enorm educatief en toeristisch potentieel. Maar ook maatschappelijke kwetsbaarheid, armoede,... Hoe kunnen we als stad inspelen op deze tendensen en vaststellingen? Hoe kunnen we van 1 + 1 minstens 3 maken?

6 maanden geleden zijn we gestart met de ontwikkeling van een lange termijnvisie op de toekomst van Beringen-Mijn. De uitdagingen zijn immers gigantisch. Op vlak van mobiliteit, samenleven, huisvesting, onderwijs, economische ontwikkelingen, invulling van de open ruimte, het erfgoed en de aansluiting tussen de mijncité en haar bewoners dienen we passende antwoorden te formuleren.”

We werken rond drie uitdagingen: erfgoed, versterken van de bewoners en Beringen-mijn meer laten aansluiten bij de rest van Beringen.

De ontwikkelingen op be-MINE gaan hard en snel. Hoe kunnen we dit optimaal laten aansluiten bij de mijncité? We zoeken naar een betaalbaar evenwicht tussen het behoud van de historische waarde van de woningen en de mogelijkheden tot woningaanpassing zodat ze voldoen aan de normen van 2018. Een visie op mobiliteit is noodzakelijk. Met het pas goedgekeurde LaMA-project[1] zetten we alvast een participatief traject op rond de stationsstraat. De lage tewerkstellingsgraad, de toekomst van de jongeren, armoedebestrijding en onderwijs zien we op dit moment als de grootste uitdagingen.

In een participatief traject met partners – zowel professioneel als geëngageerde burgers - wordt op dit moment intensief samengewerkt. Afgelopen weken werden heel wat contacten gelegd met eigen stadsdiensten, experten uit verschillende beleidsdomeinen en buurtbewoners. Eind december organiseerde we een netwerkdag om na te denken over deze drie grote uitdagingen. Dit alles moet uitmonden in een gedragen en brede visie die we wensen rond te krijgen voor de zomer 2018.

 

[1] LaMA staat voor Laboratoire Mobiele Alternatieven en is een participatief modeltraject dat vertrekt vanuit co-creatie.