Eerste plannen uitbreiding buitenschoolse opvang in Koersel bekend.

12313.PNG

Beringen wil een stad zijn waar kinderen zich thuisvoelen en alle kansen krijgen. Dit wil o.a. zeggen voldoende ruimte en begeleiding voor én na school. Iets waar in het verleden soms het schoentje een beetje wrong. Eén van mijn prioriteiten deze legislatuur was daarom de stijgende druk binnen de kinderopvang verminderen. Met succes weten we ondertussen: de ellenlange wachtlijsten zijn weggewerkt, meerdere opvanglocaties kenden een grondige renovatie en samenwerkende partners krijgen financiële ondersteuning.

Nieuwbouw wordt realiteit

Wat pakweg een jaar niet mogelijk leek, is ondertussen realiteit geworden: de bouw van een nieuwe opvanglocatie aan het Academiepark te Koersel en dit met 100 kindplaatsen. Een verdubbeling ten opzichte van de huidige opvanglocatie in de Laakstraat. Ik ben dan ook terecht fier dat dit jaar nog het startschot kan gegeven worden van de bouwwerken. De inbedding van een buitenschoolse opvanglocatie in het Academiepark heeft immers meerdere troeven: de directe nabijheid van de vrij lagere school, als overbuur de stedelijke academie hetgeen naschoolse activiteiten volgen vergemakkelijkt en de nieuwe COR.

Samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij

Voor de realisatie ervan wordt samengewerkt met de sociale huisvestingmaatschappij Vooruitzien die tevens zal optreden als bouwheer. Directeur Bert Cox  laat weten dat ze de voorbije jaren met succes in de regio gelijkaardige gemengde bouwprojecten hebben gerealiseerd. Naast de bouw van een buitenschoolse kinderopvang zullen er een 8-tal sociale koopappartementen en 6 aaneengeschakelde woningen komen. Dergelijke samenwerking leidt er toe dat het dossier sneller kan uitgerold worden, maar ook kostenbesparend is voor zowel de Stad Beringen als Vooruitzien.

Van de ingediende ontwerpen werd finaal het architectenvennootschap Beneens-Heynen uit Herk-De-Stad geselecteerd om het verdere traject concreet te maken.