Stad stimuleert spelmomenten in de buurt

shutterstock_492012361.jpg

Heb jij ook mooie herinneringen aan je kindertijd? Bij de eerste lentezon trok je naar buiten om samen te spelen met kinderen uit de buurt. Vaders en moeders stonden al babbelend op de uitkijk. Dit lijkt misschien verleden tijd? Ik wil die mooie tijd niet alleen terugbrengen, maar op deze manier ook inwoners stimuleren om meer onder elkaar te komen. De leukste buurt is immers die waar iedereen elkaar kent.

Daarom zijn we op zoek naar jonge ouders of al even ‘jonge’ grootouders die willen samenwerken om spelmomenten te organiseren in hun buurt. De voorbije jaren is er in de wijk Kolmen in Beringen-centrum een heel mooie werking gegroeid. Enkele ouders uit de wijk organiseren er samen spelmomenten op een grasveld in de buurt. 

Miet (ouder): Afgelopen jaren hebben we ongeveer 4 keer per zomer een spelnamiddag georganiseerd op het grasplein. De activiteiten varieerden van een zoektocht, knutselactiviteiten, Vlaamse kermis, balspelen, fietsparcours met heus fietsdiploma, springkasteel, ed. In onze buurt nemen soms zelfs 40 tot 50 kinderen deel.

Als stad Beringen vinden we zo’n initiatieven die vanuit de ouders zelf komen, bijzonder waardevol. Samen met het Huis van het Kind bieden we als Stad graag de nodige ondersteuning aan op het vlak van drukwerk, spelmateriaal, begeleiding en verzekering. We willen in alle Beringse buurten een groepje enthousiaste bewoners samen brengen en ondersteunen om spel- en ontmoetingsmomenten te organiseren. Onderzoek toont immers aan dat dit een zeer positieve impact heeft op de hele buurt.

Miet (ouder): Onze spelnamiddagen zijn gericht op 3 tot 12-jarigen en vooral 3 tot 6-jarigen nemen deel omdat zij nog geen naschoolse activiteiten hebben. Maar niet enkel de buurtkinderen leren elkaar zo op een leuke manier kennen, ook (groot)ouders - die we vragen aanwezig te zijn als begeleiding - vinden het heel tof om elkaar te ontmoeten en bij te praten terwijl de kinderen plezier maken. Daarnaast is het ook een goede manier om kinderen buiten te laten spelen. De kinderen leren tenslotte ook omgaan met verschillende culturen en achtergronden, wat zeker positief is voor de toekomst!

Wil jij ook samen spelen in de buurt? Mail of bel ons via educatie@beringen.be of 011/430 356