Kinderopvang gooit deuren open tijdens week van de zorg!

Op donderdag 15 maart organiseert Dag van de Zorg in samenwerking met verschillende koepels (Vlaams Welzijnsverbond, VVSG, Unieko, Federatie Kinderopvang, SOM,...) en K&G een opendeurdag voor de kinderopvang. Onder de naam Burendag Kinderopvang nodigen we iedereen uit om een kijkje achter de schermen te komen nemen.

Een mooi initiatief waar de buitenschoolse kinderopvang “De Bengeltjes” van stad Beringen graag aan mee doet. We zetten de deuren van onze vier opvanglocaties open voor buren, ouders, grootouders, leerkrachten,… Zij kunnen een rondleiding krijgen in de kinderopvang, samen met de kinderen een leuke activiteit doen, of uiteraard gewoon genieten van een tasje koffie en een babbel.

Want kinderopvang is zoveel meer dan opvang alleen. Het gaat om inclusie, de sociale functie van kinderopvang, ouderbetrokkenheid en –participatie,… De Week van de Zorg is een mooi initiatief om onze kinderopvang in de kijker te zetten.

Onze opvangen zetten al sinds jaar en dag in op het onderhouden van goede contacten met de buren. Zo gingen de kinderen van “De Bengeltjes” in Koersel al meermaals op bezoek bij het nabijgelegen woonzorgcentrum: de kinderen doen dan een activiteit samen met de bewoners en zo leren zij elkaar beter kennen en begrijpen. Het is dan ook een goede zaak dat vzw Dag van de Zorg dergelijke spontane initiatieven een officieel karakter geeft.

Dit soort initiatieven slaat zeker bruggen, en zijn een mooie stimulans om te blijven inzetten op verder innesteling van de kinderopvang en het verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden.

We hebben een uitgebreid programma op de verschillende locaties:

BKO Mozaïek  - 15u30 tot 17u

De leerkrachten van Mozaïek, Horizon, Ateljeeke zijn uitgenodigd door hun leerlingen zelf, zodat de Bengeltjes hun opvanglokaal aan hun leerkrachten kunnen tonen en verwennen hen met een tasje koffie, glaasje fruitsap en een stukje cake.

BKO Beverlo  - 15u30 tot 18u30

Buren en vrijwilligers zijn uitgenodigd om de kinderen te leren breien en haken. (kinderen zijn persoonlijk gaan uitnodigen) + tasje koffie of een glaasje fruitsap en een stukje cake voor ouders.

BKO Stal  - 16u30 tot 18u30

ouders, grootouders, broers, zussen, leerkrachten & directie Picardschool mogen een kijkje komen nemen en eventueel een activiteit meedoen met de kinderen. Enkele grootouders komen voorlezen voorde kleuters. Begeleiding voorziet gebakjes.

BKO Koersel - 17u tot 21u

ouders, grootouders, leerkrachten, scholen, onthaalouders van Koersel, buren, etc zijn uitgenodigd. Er worden workshops met de kinderen gedaan en koffie etc voorzien