Renovatie van de Academie voor muziek, woord en dans in Koersel

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent ruim twee miljoen euro aan subsidies voor scholenbouwprojecten in Limburg toe.

Eén van de gehonoreerde dossiers is het hoofdgebouw van de Academie voor muziek, woord en dans. 

De Academie krijgt 112.169 euro en deze middelen zijn zeer welkom! Met deze middelen kunnen we het hoofdgebouw verder renoveren. De garages zullen omgevormd worden tot een polyvalente leslokaal. De oude garagepoorten worden dus vervangen door vensters en deuren.  Daarnaast wordt ook de gevel van het gebouw voor- en achteraan geïsoleerd. Ook het plat dak krijgt isolatie en zal voorzien worden van een nieuwe dakbekleding.

Het gaat dus voornamelijk om energiebesparende maatregelen. De totale kost van de voorziene werken is geraamd op 289.017,45 euro. Met deze middelen kunnen we de vernieuwings- en moderniseringsbeweging van onze academie verderzetten.

De uitvoering van de werken is voorzien voor de zomer van 2019.