Zomervakantieaanbod bekend!

Opnieuw een ‘Beestige zomer in mijn stad’! Ieder jaar gaan heel wat ouders op zoek naar opvang en andere leuke activiteiten voor hun kinderen tijdens de zomervakantie. Om het voor ouders overzichtelijk te maken bundelen we dit volledige vrijetijdsaanbod in de zomerbrochure ‘Beestige zomer in mijn stad’.

Stad Beringen zorgt voor een uitgebreid opvangaanbod in de zomervakantie.

De Bengeltjes opent gedurende twee maanden de twee grootste opvanglocaties in Stal en Koersel. Het aantal opvangplaatsen wordt maximaal afgestemd op de vraag naar opvang. Tijdens de piekperiode (eerste twee weken van juli en augustus) wordt bijkomend ‘De Kriebelfabriek’ georganiseerd, met een afwisseling van crea-activiteiten, sport, spel en uitstappen. Dit extra zomeraanbod zal doorgaan in basisschool Het Mozaïek in Beringen-Mijn. In De Boomhut wordt in samenwerking met vzw de regenbOog gedurende 5 weken een vakantiewerking opgezet voor kinderen vanaf 3 jaar met specifieke zorgbehoeften.    

Beestenboel.jpg

De stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans gaat op verplaatsing en geeft verrassende workshops voor de kinderen die aanwezig zijn in de andere opvanginitiatieven. Daarbovenop organiseert de academie vanaf 20 augustus opnieuw twee podiumkampen voor kinderen vanaf 7 jaar.

Het opvangaanbod wordt aangevuld met het activiteitenaanbod van de dienst jeugd en sport; speelpleinwerking Hupsekwap, KIA- zomerkampen en een Legokamp. 

Om voldoende gevarieerde activiteiten aan alle kinderen in Beringen te kunnen bieden, wordt er verder ook samengewerkt met een aantal externe partners. 

 Het aanbod activiteiten is zeer uiteenlopend en gaat op verschillende locaties in Beringen door. Hierdoor kunnen meer kinderen genieten van leuke activiteiten, én kunnen ouders de combinatie van werk en gezin vlotter op elkaar afstemmen.

Begin mei krijgt ieder kind via de school een zomerbrochure in de boekentas.