Nieuwe opvanglocatie De Bengeltjes in Beringen-Mijn

Om de stedelijke buitenschoolse kinderopvang De Bengeltjes verder uit te bouwen, kiezen we ervoor om een opvanglocatie op te starten naast de scholen De Horizon en Het Mozaïek op de site be-MINE.

Kinderopvang is immers een beleidsprioriteit voor deze ploeg. Sinds september 2016 organiseert kinderopvang De Bengeltjes de opvanglocatie in Beringen-Mijn in basisschool 't Mozaïek. Ook kinderen van De Horizon en GO 't Ateljeeke kunnen hier terecht voor en na de schooluren. Met de komst van de nieuwe school op de site be-MINE kregen we de mogelijkheid om ook mee in dit project te stappen. Het gedeelde gebruik van infrastructuur biedt heel wat mogelijkheden.

Aantrekkelijke locatie voor kinderopvang

De locatie op be-MINE biedt heel wat mogelijkheden voor het organiseren van leuke activiteiten en geeft een surplus om tijdens schoolvakanties in dit deel van Beringen ook een uitgebreid opvang- en vrijetijdsaanbod te genereren. We stellen vast dat er momenteel een groot aanbod is in Koersel (De Bengeltjes in Koersel en Stal, sporthal Koersel als uitvalsbasis voor Kia, muziekkampen van de Academie,…Beringen-Mijn en Beverlo zijn momenteel nog blinde vlekken. Een mooie spreiding van het aanbod op het grondgebied Beringen-Mijn en Beverlo is aangewezen en met dit project een mooie opportuniteit.

De nieuwe opvanglocatie is toegankelijk voor alle kinderen. In hoofdzaak zullen dit tijdens het schooljaar kinderen zijn van de basisscholen De Horizon, 't Mozaïek en 't Ateljeeke.

Door opvang in de school aan te bieden moeten we niet op zoek gaan naar een eigen locatie en kunnen we kinderen in hun vertrouwde omgeving opvangen. Een grote, nieuwe opvanglocatie van De Bengeltjes draagt bij aan een betere geografische spreiding van buitenschoolse kinderopvang over het grondgebied Beringen.

Bouwplannen

In de bouwplannen worden zowel ruimtes exclusief voor BKO De Bengeltjes en de school voorzien, maar ook centraal gelegen gemeenschappelijke ruimtes. Deze ontstonden in samenspraak tussen het stadsbestuur en de scholengroep.

Concreet komt er:

  • een exclusieve BKO-bureelruimte van 25 m²
  • een gedeelde polyvalente ruimte van 150 m², overdag te gebruiken door de school en naschools en tijdens de vakanties door BKO De Bengeltjes en/of andere stadsbrede initiatieven
  • een ter beschikking gestelde sporthal en buitenspeelruimte overdag te gebruiken door de school, naschools indien nodig door kinderopvang en/of voor stadsbrede initiatieven tijdens vakantieperiodes

Op basis van bovenstaande elementen zijn er meerdere opportuniteiten op vlak van het organiseren van buitenschoolse kinderopvang, maar zeker ook ruimer naar een aantrekkelijke aanbod voor de kinderen in de buurt waarbij opvang en vrije tijd een hefboom kan zijn voor alle Beringse kinderen

Binnenkort kunnen de kinderen vanuit de opvanglocatie dus kijken naar Todi: 

Opvanglocatie.jpg