“Sterk aan ’t werk” bereidt jongeren voor op leerrijke stage

 

In HBVl van vrijdag 31/08/2018 las ik een bericht dat school verlaten zonder diploma een probleem blijft. Beringen scoort hier absoluut niet goed. De cijfers zijn veel te hoog. Daarom investeren we samen met de Provincie Limburg 29.000 euro in een vernieuwende omkadering in het beroepsonderwijs.

Het Spectrumcollege campus Beringen, Arktos en stad Beringen starten met de steun van Provincie Limburg het project “Sterk aan ’t werk” om jongeren beter voor te bereiden op het werkplekleren tijdens stages en praktijkvakken. Op die manier wordt een antwoord gegeven aan de problematiek van vroegtijdige schoolverlaters. Hiermee spelen we in op een eerder verschenen artikel waaruit bleek dat ex-mijngemeenten, waaronder Beringen, niet goed scoren. ‘Projecten die er immers voor zorgen dat jongeren meer kans hebben om finaal een geslaagde onderwijscarrière te kennen, ondersteunen we ten volle.

Binnen het onderwijs ligt steeds meer de nadruk op stages en duaal leren. Op de arbeidsplek worden arbeidsattitudes altijd maar belangrijker. Om het maximum te halen uit een stage, moet je naast technische vaardigheden onder andere ook leren om verantwoordelijkheid op te nemen en op tijd komen.

Met de steun van provincie Limburg en stad Beringen kunnen we onze leerkrachten op de klasvloer nog meer ondersteunen.  Het is de ambitie om een structurele aanpak uit te werken rond arbeidsattitudes die afgestemd is op het werken met kwetsbare jongeren, maar ook op de verwachtingen vanuit de arbeidsmarkt. Hierbij krijgen we ondersteuning vanuit Arktos.’ zegt Ludo Elsen van het Spectrumcollege.

Gert Bortels van Arktos legt uit: ‘Sommige jongeren zijn op zoek naar hun identiteit, thuis loopt niet alles gesmeerd, de school heeft niet altijd een antwoord op prangende vragen, een job vinden is een ‘mission impossible’. Diensten, scholen en organisaties zoeken manieren om alle jongeren de plek te geven die ze verdienen. Arktos heeft expertise in het werken met kwetsbare jongeren, het ondersteunen van scholen en de aansluiting maken tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We gaan uit van de krachten en talenten van jongeren en willen die versterken door een goede band op te bouwen met begeleiders en leerkrachten. Medewerkers van Arktos zullen de leerkrachten van het Spectrumcollege ondersteunen om een vernieuwende aanpak uit te werken.’

Als stad investeren we mee in dit project. Zo versterken we niet alleen onze scholen en jongeren in Beringen maar uiteindelijk ook onze bedrijven. Een geslaagde stage geeft onze jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt. Een positief toekomstperspectief bij jongeren en een verbindende aanpak op maat van die jongeren draagt ook bij aan een positief klimaat op school en het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom in Beringen. Met dit project willen we de groep vroegtijdige schoolverlaters nog verkleinen door  de jongeren helpen met het behalen van een  diploma en hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. 

Het project Sterk aan ’t Werk ontvangt vanuit Provincie Limburg een projectsubsidie onderwijsflankerende projecten van 24.000 euro voor het schooljaar 2018-2019.
Stad Beringen investeert mee in het project en voorziet een cofinanciering van 5000 euro.