Feestelijke start van het nieuwe taalconcept

Stad Beringen hecht veel belang aan taal en zet daarom sterk in op een taalstimulerend onderwijsbeleid.

Alles begint bij taal. Jezelf verstaanbaar maken en de ander begrijpen, is de basis van alles. Zeker in het onderwijs. In Beringen beschouwen we meertaligheid – terecht – als een troef, maar uit onderzoek blijkt nog steeds dat een goede kennis van de Nederlandse taal de onderwijskansen van elk kind significant verhoogt. Omdat wij willen inzetten op een inclusief onderwijs waar elk kind zoveel mogelijk kansen krijgt, is de keuze voor een flankerend taalbeleid een evidentie.

Alle Beringse scholen herinneren zich vast de taalcaravan. Die passeerde jaarlijks met boeken en spelletjes om de leerlingen uit het kleuter- en basisonderwijs talig te stimuleren. Helaas is de taalcaravan toe aan een welverdiend pensioen waardoor er een heel nieuw concept werd bedacht.

Na een grondige evaluatie werd er resoluut gekozen voor een nieuw concept waar kwaliteit primeert boven kwantiteit. We willen vanuit de dienst educatie niet enkel een idee en materiaal aan de scholen aanleveren, maar ook een betere ondersteuning bieden. Dat is praktisch enkel mogelijk als we kiezen voor kortere, intensere periodes in combinatie met kleinere groepen. We gaan mee in de klas aan de slag en ondersteunen, in samenspraak met de klas-en zorgleerkracht, de uitwerking van onze taalstimulerende pakketten.

Zo is er niet langer sprake van één caravan met materiaal voor elke leeftijd tussen 2,5 en 12 jaar, maar gaat het nu om drie afzonderlijke pakketten, aangepast aan drie leeftijdscategorieën: de letterkist voor kleuters, het taalwinkeltjes voor het 1ste, 2de, 3de leerjaar en de taaltrektocht voor het 4de, 5de,6de leerjaar.

  • Kleuters zetten hun eerste stapjes in hun schoolcarrière. Ze ontdekken op speelse wijze de wereld rondom hen. Hoe divers die wereld is, wordt op kleutermaat aangereikt door ‘Het Huis van Lou’. Samen met de Lou-boekjes, de verschillende figuren en de uitgebreide lespakketten wordt taalstimulering kinderspel. Ook nieuwe verhalen en digitale voorleestechnieken zullen in de letterkist aan bod komen. Aan de hand van gezelschapsspelletjes oefenen de kleuters taal en sociale vaardigheden.

  • Voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar wordt ingezet op rekentaal en functioneel taalgebruik. Onze oude caravan wordt omgebouwd tot een echt winkeltje. In die taalwinkel leren de leerlingen door middel van rollenspel gebruik maken van gericht en functioneel taalgebruik dat zowel in de klas als in het dagelijkse leven aan bod komt.

  • Door middel van een rugzak vol opdrachten, tips, vragen, materiaal, … worden leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar aangemoedigd om samen een tocht uit te stippelen in de buurt van de school. Het uitstippelen en organiseren van die tocht vereist samenwerking en bevordert het leren argumenteren. Tijdens de toch zelf worden ze ook talig aan het werk gezet door o.a. het uitvoeren van opdrachten of spelen van tactische spelen. De eerste stappen naar zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling worden letterlijk en figuurlijk gezet.

Vandaag hebben we de eer om dit nieuwe taalconcept af te trappen in de “De Beerring”. Zij kozen heel enthousiast om hun kleuters talig te stimuleren aan de hand van de letterkist. Benieuwd wat deze kleuters de komende week allemaal zullen bijleren!

Thomas Vints