Werken in de kinderopvangsector, misschien wel iets voor jou?

Stad Beringen heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in kinderopvang. De keuze om hiervan een beleidsprioriteit te maken heeft zijn vruchten afgeworpen. Wachtlijsten werden sterk ingekort, soms zelfs helemaal weggewerkt. Maar dat we daar in geslaagd zijn heeft vooral ook te maken met de inzet van alle opvanginitiatieven die onze stad rijk is.

Het stadsbestuur neemt al enige tijd de regierol op wat het kinderopvanglandschap betreft. Hoofddoel is het aanwezige aanbod op elkaar afstemmen zowel tijdens schooljaar en vakantieperiodes.  Op die manier willen we de drukte eigen aan een gezinsleven maximaal ondersteunen.

De nood aan kinderopvang stellen we vast via de eigen werking ‘De Bengeltjes’. De vraag naar opvang blijft ook hier groeien. Logischerwijze brengt dat met zich mee dat we regelmatig op zoek zijn naar nieuwe collega’s die een warm hart hebben voor kinderen. Wie hiervoor interesse heeft neemt best een kijk op de website van de stad Beringen onder de rubriek vacatures.

Maar ook lokale partners in het kinderopvanglandschap gaan op zoek naar nieuwe medewerkers. Eén van deze partners is vzw Landelijke Kinderopvang Beringen die via onthaalouders opvang organiseert voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar, en ook een beperkt aanbod heeft voor buitenschoolse kinderen tot 12 jaar.

Via het Lokaal Overleg Kinderopvang houden we de vinger aan de pols. De roep naar enthousiaste onthaalouders is niet nieuw en daarom willen we graag mee de oproep van deze jobdag ondersteunen. Vind je werken met kinderen boeiend? Dan is landelijke kinderopvang op zoek naar jou!

Op donderdag 20 september ’18 organiseren zij een jobdag in hun kantoor.

Ze zoeken nieuwe onthaalouders voornamelijk in de regio Paal, Beringen en Beringen-Mijn.

Heb je interesse en ambieer je een job met kinderen bij je thuis , zak dan zeker 20 september ergens tussen 14u en 20u af naar Landelijke Kinderopvang. Je kan hen vinden in de Wijerstraat 2A te Paal-Beringen. Meer info via het nummer 011 43 64 64 of LKOBeringen@landelijkekinderopvang.be

jobdag lko.png