Brede school groeit!

In 2015 deed het concept Brede School haar intrede in Beringen. Een groep vrijwilligers met ondersteuning vanuit het opbouwwerk RIMO en stedelijke dienst samenleven ging aan de slag met dit thema. Dit resulteerde bij de start van het schooljaar 2016 tot een uniek en schoolnet overstijgend samenwerkingsverband tussen 3 basisscholen in Beringen-Mijn: vzw De Terrilling was geboren.

Ik ben het project brede school De Terrilling zeer genegen en ben dan ook tevreden dat tijdens de gemeenteraad van 10 september groen licht werd gegeven om de werking te ondersteunen. Er wordt immers ingezet op de ontwikkelingskansen van kinderen, zowel tijdens maar ook buiten de schooluren. En de resultaten zijn er. In totaal namen meer dan honderden kinderen deel aan één of meerdere trajecten. Een impactmeeting rond brede school De Terrilling toonde aan dat 43% van  de bereikte gezinnen nooit eerder deelnam aan het bestaande lokale vrijetijdsaanbod. Verder werden er bij de start van het schooljaar een 40-tal kinderen toe geleid naar verschillende sportverenigingen.  Het gevarieerd activiteitenaanbod zorgde de afgelopen 2 schooljaren dus voor de nodige prikkels bij kinderen. Achterliggende doelstelling is de aanwezige talenten te stimuleren en versterken.

Omwille van het succes maar ook omwille van de surplus naar kinderen werd beslist 20.000 euro te investeren in de werking en dit voor het schooljaar 2018-2019. Naast de verdere continuering van De Terrilling bestaat de opdracht voor vzw RIMO er ook in de mogelijkheden te onderzoeken om het Brede Schoolconcept verder uit te rollen naar andere geïnteresseerde Beringse scholen.