Veilig naar school in Beringen via Route2School

De veiligheid van onze kinderen op weg naar school is cruciaal. Daarom betrekken we leerlingen en ouders bij het verhogen van de veiligheid op de routes van en naar de school. In Beringen gaan dagelijks meer dan 7.500 kinderen en jongeren naar school. Al die verplaatsingen zorgen rond de scholen voor heel wat uitdagingen op het vlak van verkeersveiligheid. Met de lancering van Route2School investeert de stad in de veiligheid van onze schoolgaande kinderen, jongeren en hun begeleiders.

We willen onze scholen, ouders en leerlingen betrekken om mogelijke problemen of onveilige situaties in kaart te brengen. Daarom lanceren we de app Route2School. Via de app kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten onveilige situaties doorsturen waardoor andere (zwakke) weggebruikers en bevoegde instanties hiervan op de hoogte worden gebracht.

Via de rapporten die het systeem genereert, worden gebreken sneller duidelijk. Route2school zal dit alles in kaart brengen. Door de onregelmatigheden te inventariseren kunnen de betrokken diensten beslissen welke problematieken het snelst moeten aangepakt worden. Eveneens kan er een planning opgemaakt worden waarbinnen de gebreken aangepakt worden.

Route2School is een participatief project waarbij we dit najaar een beroep doen op scholen, leerlingen en ouders. De stad zorgt voor de financiële ondersteuning terwijl de scholen zorgen voor de sensibilisering van het gebruik van de app. Route2School kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen het Instituut voor Mobiliteit (UHasselt) en ABEONA Consult (ontwikkelaar app).

Nog een meerwaarde van dit project is de module Route2school Educatie, waar leerlingen hun verkeersinzichten kunnen trainen aan de hand van geregistreerde verkeerssituaties tijdens schoolverplaatsingen. Via dit online leerplatform  willen we onze kinderen en jongeren verkeersinzicht bijbrengen, de risico’s leren herkennen en beheersen, en dit binnen de vertrouwde lokale schoolomgeving van Beringen.

Het project Route2School betekent voor de stad een investering van 28.798 euro. Maar de verkeersveiligheid van onze kinderen en jongeren, ouders en leerkrachten is elke cent waard.