Lutgart, nieuwe hippe plek in Beringen!

Start, bij Lutgart!

Allicht kunnen jullie het niet geloven, maar over enkele maanden moet de site Sinte-Lutgart dé creatieve hot-spot van Beringen worden. Die idee is vorig jaar ontstaan in het kader van het provinciaal project “Naar de Kern”. Dit initiatief had tot doel te zoeken naar het onderscheidend DNA van Beringen en naar een nieuw – maar vooral vernieuwend – toekomstperspectief voor onze  handelskern. Ter voorbereiding van één van de werksessies werd een bezoek gebracht aan deze verlaten schoolgebouwen. En, zoals retailcoach Steven Bollé toen aangaf, “waren we allemaal onder de indruk van de mogelijkheden die deze site te bieden heeft”.

Het ruwe, authentieke karakter, de wirwar aan gebouwen, ruimtes en speelplaatsen; dit alles vormt een ideaal decor en kan dé plek worden voor creatief ondernemerschap in de brede zin van het woord. Op deze site willen we op een heel laagdrempelige manier ruimtes ter beschikking stellen aan ondernemers, verenigingen en inwoners om nieuwe initiatieven op te starten, uit te testen en te experimenteren. Een echte stadsfabriek zeg maar! Met dit project willen we iedereen met goesting om te ondernemen en een creatieve passie, helpen om hun kleinschalige micro-maakateliers uit te bouwen. Maar evenzeer moet hier ruimte zijn voor ontmoeting, sport en cultuur. Deze mix aan heel diverse activiteiten en pop-ups zal zorgen voor kruisbestuiving, beleving en dynamiek. Al deze toekomstige realisaties en ideeën zullen onze stad een enorme  boost geven.

Door de site op een laagdrempelige manier (tijdelijk) ter beschikking te stellen aan ondernemers, verenigingen en inwoners uit Beringen kunnen we enerzijds het ondernemerschap en gemeenschapsgevoel in Beringen versterken en anderzijds is het een experiment om te onderzoeken wat een definitieve herbestemming voor de Sinte Lutgart site kan worden. Door de ligging pal in het stadscentrum hopen wij ook dat het project een meerwaarde wordt voor de reeds bestaande handels- en horecazaken van het centrum.

Lutgart wordt met andere woorden een plek om te testen en te proberen, bij te sturen en uiteindelijk te leren. Een boeiende plek waarmee we samen Beringen centrum in beweging kunnen zetten.

Beleef en creëer
Na de verhuis van de Sinte-Lutgartschool naar de nieuwe scholencampus op Bogaersveld in 2017 staan de gebouwen aan de Brouwerstraat en de Hoogstraat grotendeels leeg. Vanuit de stad is er de wens om deze site op termijn uit te bouwen als een commerciële aantrekkingspool die het kernwinkelgebied én de stadskern als geheel kan versterken. Een plek die ‘leven’ en ‘beleven’ kan toevoegen aan het centrum van Beringen.

Waar het initieel de bedoeling was om hier een klassiek binnenstedelijk winkel- en woonproject te ontwikkelen, is nu gekozen voor een innovatief project, een creatieve hotspot voor iedereen die wil ondernemen, creëren en beleven.

Het ruwe authentieke karakter van de scholensite, de wirwar aan gebouwen en klaslokalen vormen een uniek decor als tijdelijke locatie voor winkels, horeca, kantoor- of werkruimtes. Lutgart moet een levendige site worden door ook het verenigingsleven hier tijdelijk experimenteel een plaats te geven en de speelplaats om te vormen tot een publieke ruimte met een speels karakter. Ook hier komt er weer ruimte om te creëren, bv. met street art en events.

Deze tijdelijke invulling fungeert als een experiment om later tot een definitieve invulling van de site over te gaan. Niet eerst plannen en ontwerpen, maar wel eerst samen creëren, testen en ontdekken.

Met steun van de provincie

Handel en horeca bepalen voor een groot deel de aantrekkingskracht van de stadskernen. De jongste trends en nieuwe evoluties baren de lokale handelaars maar ook de Limburgse stadsbesturen grote zorgen. Zij worden immers geconfronteerd  met een toenemende druk op de leefbaarheid van hun handelskernen. “Om de toekomst van de handelscentra veilig te stellen, zullen we meer aandacht moeten hebben voor de belevingswaarde van de kernen. De provincie Limburg hielp vorig jaar daarom zes Limburgse gemeenten om op basis van actuele retailtrends een nieuw DNA van de stad te bepalen”, aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.
Eén van die steden was Beringen dat op basis van die oefening een tijdelijke ontdek- en startplek voor creatieve ondernemers, starters en groeiers wil ontwikkelen. “De provincie ondersteunt de uitwerking van het concept met een financiële impuls ten bedrage van 100 000 euro. Het is een investering die moet bijdragen aan een meer bruisende en dynamische stadskern met positieve effecten voor het terugdringen van de leegstand”, aldus gedeputeerde Tom Vandeput.

Sinte-Lutgartsite-persmoment-25-02-2019---01.jpg

Op zoek naar ondernemers
De komende maanden zal er nog heel wat werk verzet worden om de site gebruiksklaar te maken voor zijn nieuwe gebruikers. In de loop van de volgende weken en maanden gaan we -samen met professionele partners- de gebouwen terug gebruiksklaar maken  en starten we het communicatietraject voor de zoektocht naar ondernemers die interesse hebben om zich te vestigen op deze unieke plek in Beringen. De eerste initiatieven op de site voorzien we rond de zomer. En ook de eerste kandidaten hebben zich reeds spontaan aangemeld.

Meer info over hoe je je kan aanmelden als ondernemer, kan je vinden op www.beringengroeit.be/projecten/lutgart/ of kom naar onze kijkdag op 16 maart van 10:00 tot 12:00 uur.