Buitengewone opvang voor buitengewone kinderen opent in Beringen

Niet alleen gaan straks bijna 5000 kleuters en lagereschoolkinderen in Beringen terug naar school, ook de voor- en naschoolse kinderopvang gaat opnieuw van start. Beringen pakt bij de start van het nieuwe schooljaar uit met een uniek project: ‘opvang op maat’: een inclusieve kinderopvang met gespecialiseerde opvang. De Boomhut Beringen is een feit!

Schepen voor welzijn en educatie Thomas Vints: “Elke ouder en ieder kind verdient een gepaste dienstverlening, ofwel door een reguliere of eerder door een gespecialiseerde voorziening. Stad Beringen wil alle schoolgaande kinderen de meest gepaste buitenschoolse kinderopvang aanbieden.”

Inclusieve opvang

Een aantal kinderen met specifieke zorgen komt reeds naar de reguliere opvang en voelt zich daar goed. Mits enkele aanpassingen kunnen we deze groep kinderen wellicht nog vergroten. Ouders kunnen er bewust voor kiezen hun kind te laten opvangen tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Want net als andere kinderen, willen ze spelen met vrienden en nieuwe dingen ontdekken. Samen met het Centrum voor Inclusieve Opvang wil de stad de reguliere opvang maximaal afstemmen op kinderen met specifieke zorgen.

Gespecialiseerde opvang

Ondanks de extra inspanningen kunnen sommige kinderen niet wennen in het reguliere aanbod, en is er nood aan gespecialiseerde opvang,” stelt schepen Vints.

Om ook aan deze kinderen gepaste opvang te bieden, gaat Stad Beringen samenwerken met twee partners met de nodige expertise en ervaring, de regenbOog vzw en basisschool De Brug & De Opaal, met de financiële ondersteuning van PWA Beringen-Extranet vzw.

In De Boomhut in het Centrum voor Jeugd en Welzijn Regina Mundi kunnen kinderen met specifieke zorgbehoeften vanaf 3 jaar terecht voor naschoolse opvang. In een unieke samenwerking zorgt Stad Beringen voor de nodige infrastructuur en een gedeeltelijke financiële ondersteuning voor de gespecialiseerde opvang.  De regenbOog vzw stelt een coördinator aan die samen met ouders en de school op zoek gaat naar de meeste gepaste opvang voor ieder kind. Zo komen kinderen terecht in een opvangvoorziening aangepast aan hun noden, zowel binnen het regulier aanbod als de gespecialiseerde opvang.

Andere vrijetijdsactiviteiten

Bovendien begeleidt regenbOog vzw kinderen en jongeren naar hun ideale vrijetijdsbesteding. Door in de opvang kennis te maken met een gevarieerd naschools aanbod van vrijetijdsactiviteiten, proberen we op termijn de kinderen te laten participeren aan culturele activiteiten, sportieve activiteiten, het jeugdwerk, enzoverder.