Dag van de Onthaalouder

Met meer dan 5.000 zijn ze in Vlaanderen, onthaalouders die met veel enthousiasme en een groot hart de zorg voor andermans kinderen opnemen. Ook in Beringen staan heel wat onthaalouders en crèches dag in dag uit klaar voor onze kinderen. Vandaag staan zij in de schijnwerpers. Schepen Thomas Vints heeft zelf een 2-jarige dochter in een crèche in Beringen en is onder de indruk: “Kinderen krijgen er de kans om in een huiselijke, warme sfeer met andere leeftijdsgenootjes een fijne tijd te beleven. Onthaalouders zorgen iedere dag voor een stimulerende, aangename leef- en leeromgeving voor de allerkleinsten.”

Uit een tevredenheidsmeting in 2015 die de VVSG bij meer dan 1.000 ouders afnam, blijkt dat 98% van hen tevreden tot zeer tevreden is over zowel de zorg voor het kind, de veiligheid, de communicatie tussen ouders en onthaalouders, de opvanguren en -dagen, de praktische organisatie van de opvang, als het pedagogisch beleid. Onthaalouders mogen terecht fier zijn op dat resultaat!

Kinderopvang is voor stad Beringen een beleidsprioriteit. Het is immers een belangrijke pijler geworden in het leven van kinderen en ouders.

Vanuit de stedelijke adviesraad voor kinderopvang worden in Beringen een aantal initiatieven genomen in het belang van overleg en afstemming tussen verschillende opvangvoorzieningen. Samen met veranderende gezins- en familierelaties (diverse samenlevingsvormen), de zoektocht naar een evenwicht tussen werk en gezin, meer werken op maat van kinderen enz., zijn de verwachtingen in de kinderopvangsector de laatste jaren sterk toegenomen.

Bij het Lokaal loket kinderopvang kunnen ouders terecht voor allerlei vragen rond kinderopvang (0 tot 12 jaar). Daarnaast wordt er gewerkt aan netwerkversterkende samenwerkingsverbanden tussen kinderopvanginitiatieven en aan de algemene kwaliteit van kinderopvang in Beringen. Zo wordt er bekeken of we bepaalde vormingen kunnen openstellen voor alle opvanginitiatieven voor baby’s en peuters in Beringen.

Tot slot wenst de stad de komende jaren sterk in te zetten op een stedelijk beleid rond opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het stadsbestuur wil kinderopvang in een ruime context aanpakken en alle vormen van opvang verder ondersteunen en faciliteren.

Thomas Vints Dag Onthaalouder
Thomas Vints Dag Onthaalouder