Stad Beringen zet extra in op fietscontroles op school

Kinderen en jongeren die zich met de fiets naar school verplaatsen, iedereen komt ze onderweg wel eens tegen. De stad Beringen moedigt deze fietsverplaatsingen aan en hecht er bovendien belang aan dat de kinderen en jongeren dit in alle veiligheid kunnen doen. Een fiets die technisch in orde is, draagt hiertoe bij. De dienst gemeenschapswachten voorziet daarom al jaren in een aanbod van preventieve fietscontroles op school. De laatste jaren was de vraag naar fietscontroles echter afgenomen. Via de gemeenschapswachten worden nochtans regelmatig vaststellingen gedaan van kinderen en jongeren die zich onvoldoende zichtbaar met de fiets in het verkeer begeven. Het preventief controleren van fietsen blijkt dus zeker geen overbodige luxe.

Door middel van een gericht schrijven aan alle lagere- en secundaire scholen in Beringen werd het aanbod aan fietscontroles nog eens onder de aandacht gebracht. En met succes! Maar liefst 7 scholen deden reeds een aanvraag om nog dit schooljaar een nazicht te organiseren, namelijk: VBS De Horizon, VLS Paal De Buiteling, Picardschool, VBS ’t Klavertje, SBS Koersel, VBS De Beerring en VBS Het Mozaïek. Spectrumcollege middenschool OLVI organiseerde in september al een fietscontrole.

Vandaag, maandag 2 mei, waren de gemeenschapswachten aanwezig in de Picardschool waar ze 230 fietsen controleerden. De fietscontrole, een technisch nazicht van de fiets, wordt uitgevoerd aan de hand van een fietscontrolekaart. Op deze controlekaart worden eventuele technische mankementen van de fiets aangeduid. Vervolgens kan de controlekaart gebruikt worden om de fiets in orde te brengen.

De stad hoopt dat deze positieve impuls zich ook de volgende schooljaren verder zal zetten. Scholen die graag een fietscontrole willen organiseren, kunnen hiervoor steeds contact opnemen met de dienst gemeenschapswachten via lieselot.coppens@beringen.be.