Wereldverzetdag tegen armoede – 17 oktober

Op 17 oktober is het Wereldverzetdag tegen armoede. Op deze dag komen wereldwijd mensen naar buiten om aandacht te vragen voor (kans)armoede en ijveren ze voor een wereld zonder armoede. Schepen Thomas Vints laat weten dat de stad Beringen de strijd tegen armoede aangaat via het bestaande armoedeforum waar volgende organisaties deel van uitmaken:  Draaischijf, Open Hart, Sint-Vincentius , Turkse Unie, stad Beringen en OCMW. Verder is er het actieplan (kinder)armoedebestrijding. Met dit actieplan willen we op gecoördineerde wijze en met een gericht beleid, de armoede terugdringen in Beringen.

(kans)Armoede is immers een betreurenswaardig feit. Vaak dichtbij ons, maar daarom niet altijd zichtbaar. Bovendien is het iets dat iedereen kan overkomen. Want om in armoede verzeild te geraken, al dan niet tijdelijk, hoef je geen gekke dingen te doen. Ontsnappen uit armoede is dan ook een serieuze zaak, een zaak die ons allen aangaat!

Heel wat mensen moeten vandaag in ons land rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens:  € 1.085 per maand voor een alleenstaande en € 2.279 per maand voor een gezin . In ons land bedraagt het leefloon vandaag € 867,40 per maand voor een alleenstaande en € 1.156,53 per maand voor een gezin. Mensen met een leefloon, langdurig werkzoekenden, mensen met een handicap, chronisch zieken…  zitten vaak allemaal onder deze armoedegrens. Toch is een waardig inkomen een grondrecht!

In Limburg bundelt men elk jaar op 17 oktober de krachten en geven ze samen het signaal dat de strijd tegen armoede een zaak van iedereen is! Hasselt zal ons dit jaar hartelijk ontvangen. Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede organiseren het Trefpunt Armoede, de stad Hasselt, Welzijnszorg en Vormingplus Limburg twee sociale wandelingen. Deze wandelingen voeren je langs allerlei verschillende initiatieven die te maken hebben met armoedebestrijding.

Op woensdagnamiddag 19 oktober van 13 tot 17 uur  organiseert het stedelijk armoedeforum in samenwerking met alle verenigingen die zich inzetten rond armoede een activiteit. Dit in kader van de wereld verzetdag tegen armoede van 17 oktober. Er zal een standenmarkt georganiseerd worden waar de verenigingen zichzelf kunnen voorstellen. Hier wordt door de verschillende verenigingen ook een hapje, drankje en kinderanimatie voorzien. Het gebeuren zal doorgaan op de mijnsite van be-MINE.

Bind mee de strijd aan tegen armoede en hang een geknoopt laken uit je raam. Geknoopte lakens die uit het raam hangen, staan voor de boodschap ‘ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen’. Het laken uit het raam verbeeldt de ontsnapping. De knoop erin verwijst naar de slogan ‘bind mee de strijd aan tegen armoede’. Hang dus zelf ook een laken uit je raam!

ArmoedeThomas VintsComment