Zomeraanbod opvang uitgebreid

De nood aan kinderopvang tijdens de zomervakantie is de voorbije jaren sterk toegenomen, met lange wachtlijsten tot gevolg. In 2015 zijn extra inspanningen geleverd door de Stad Beringen die een positief effect hadden, desondanks blijven er nog een heleboel kinderen op de wachtlijst staan. Voor de zomervakantie 2016 wordt het opvangaanbod opnieuw verruimd en extra opvangcapaciteit gecreëerd. Op basis van de cijfers van vorige jaren kunnen we verwachten dat de piekperiodes inzake kinderopvang zich zullen stellen tijdens de volgende periodes: van maandag 4 juli tot en met vrijdag 15 juli 2016 en van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2016. Op deze periodes zetten we dan ook extra in.

De dienst samenleven heeft de voorbije weken verschillende partners rond tafel gebracht om een behoeftedekkend aanbod van kinderopvang voor de zomervakantie uit te werken.

Naast opvanglocatie Stal (67 plaatsen), wordt net zoals vorig jaar een tweede locatie voorzien voor de volle twee maanden juli en augustus. Gelet op de verbouwingswerken in BKO Beverlo wijken we uit naar locatie Koersel (42 plaatsen).

Aansluitend openen we vanuit de stad Beringen 'De kriebelfabriek' van 4 juli tot en met 15 juli en van 16 augustus tot en met 26 augustus. Dit gaat door in SBS Koersel waar een 45-tal kinderen kunnen worden opgevangen. Uit praktische overwegingen werken we een specifiek aanbod uit voor kinderen uit de lagere school. In de Kriebelfabriek ligt de nadruk in de voormiddag voornamelijk op creatief bezig zijn met de kinderen (knutselen), en in de namiddag een divers aanbod sport en spel (uitstap sporthal Koersel, filmnamiddag, activiteit samen met SAMWD,...).

Daarnaast is er vanuit de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans een aanbod tijdens de maand augustus.

Een podiumkamp van maandag 8 tot en met vrijdag 12 augustus voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. In de voormiddag maken de kinderen kennis met Muziek, Woord en Dans en werken ze aan een voorstelling die op vrijdagnamiddag wordt gepresenteerd aan de ouders. Namiddag worden ontspanningsactiviteiten aangeboden.

Bovendien biedt de Academie workshopdagen aan. Kinderen die in de opvang aanwezig zijn, krijgen op deze manier een alternatieve invulling van hun dag en maken kennis met alle disciplines van de academie. Ze werken samen aan een toonmoment voor de ouders of de andere kinderen.

Samen met het extra aanbod vanuit De Petteflet van 1 augustus tot en met12 augustus (42 plaatsen extra) in de opvanglocatie van Paal trachten we tegemoet te komen aan de grote vraag van ouders naar een zinvolle vrijetijdsbesteding voor hun kinderen in de zomervakantie.