Zorghuis Limburg

Op zaterdag 20 mei opende het Zorghuis Limburg. Ik weet nog goed toen ik in juni vorig jaar Suzy een eerste keer mocht ontmoeten met haar plannen - om naar analogie van Oostende en Gent - hier in Beringen een Zorghuis op te richten. Een huis die een thuis kan zijn voor kankerpatiënten. Een vertrouwde en warme plek waar ze welkom zijn om troost te vinden, te ontspannen, tot rust te komen. Een thuis waar je kracht kunt verzamelen.

Wat toen een droom was, wordt werkelijkheid.

Zo’n initiatief als hier Beringen kan het leven van kankerpatiënten en hun naasten meer glans geven. Een positieve plek voor mensen die te maken hebben met kanker. Iets waar we als stad best trots op mogen zijn!

Ook als stadsbestuur trachten we aandacht te hebben voor algemene gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch en nemen we hiervoor verschillende initiatieven. Zo werkt onze Stedelijke Adviesraad Beringen Gezond rond verschillende thema’s. Onze vrouwencontactgroep zet onder andere in op het preventief onderzoek rond dikkedarmkanker en de opbrengst van het vrouwenfeest ging afgelopen jaar naar Pink Ribbon, daarnaast werken we actief mee rond de sensibiliseringscampagnes rond borstkanker en baarmoederhalskanker.

Zorghuis Limburg is een initiatief dat er toe kan bijdragen dat patiënten zich beter voelen. Niet buitengesloten. Volwaardig lid van de maatschappij. Er mag gehuild worden en er wordt gelachen. Er komen zieke mensen en gezonde. Niets moet.

Tot slot wil ik er even bij stilstaan dat het Zorghuis Limburg mogelijk wordt gemaakt door de inzet van betrokken vrijwilligers en schenkingen van particulieren en instellingen. Hier laat de maatschappij zich van zijn goede kant zien. Een maatschappij die geen mensen wil buitensluiten. Ik wil iedereen alvast feliciteren die vastberaden de tijd zal nemen om hier naar de patiënten te luisteren, die hen door deze moeilijke periode trachten te helpen.

Projecten zoals vandaag moeten we koesteren. Ik wens dan ook mijn respect én bewondering te uiten voor al diegene die dit mee mogelijk maken.