Definitief groen licht voor bouw van nieuw administratief centrum op de collegesite in Beringen-centrum

De gemeenteraad van Beringen heeft op 14 september 2015 het licht definitief op groen gezet voor de bouw van een nieuw administratief centrum op de collegesite in Beringen-centrum. Nu moet de OCMW-raad van einde deze maand zich hier nog over uitspreken. Door de verhuis van de scholen naar de nieuwe scholencampus komt er heel wat ruimte vrij in het binnengebied. Met deze beslissing willen we als stad invulling geven aan de ontwikkeling van één van de vrijgekomen ruimtes in het centrum van Beringen. De volumestudie met haalbaarheidstoets leverde de bouwstenen op voor de start van een ontwikkeling van een afgebakende projectzone. De werken zullen starten vanaf het ogenblik dat de schoolgebouwen vrijkomen vanaf 1 september 2017. De gemeenteraad heeft een voorkeur uitgesproken voor een ontwikkelingsscenario met volgende uitgangspunten:

-          een nieuw administratief centrum wordt voorzien binnen zowel het verbouwd oud collegebouw als met een hierop aansluitende nieuwbouwvleugel; de oude vleugel met toneelzaal en kapel wordt visueel behouden als beeldbepalende elementen maar hierin worden nieuwe functies ondergebracht (eventueel een zaal voor de gemeenteraad of andere ceremoniële functies),

-          een binnentuin wordt voorzien waarbij gestreefd wordt naar het behoud van de gigantische bomen,

-          een toegang langs de Collegestraat en vanaf de Koerselsesteenweg,

-          het bestaande stadhuis wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouw binnen de PPS ontwikkeling bestaande uit een nieuwe woonontwikkeling met op gelijkvloers een commerciële activiteit (de ceremoniële functies verhuizen mee naar het nieuwe SAC),

-          zone langsheen de Graaf van Loonstraat (met o.m. huidige sporthal en parking) wordt afgebroken en vervangen door een zone voor wonen,

-          er wordt een doorsteek voorzien tussen de Collegestraat en de Graaf van Loonstraat,

-          tussenliggende ruimten worden als openbaar domein ingericht,

-          er wordt voorzien in de uitbreiding van de bibliotheek,

-          ondergrondse parking wordt voorzien onder de woongebouwen en het nieuwe openbaar domein.

Aan de bouw is uiteraard een kostenplaatje verbonden, de totale bouw komt neer op een kost van 15.520.492 euro, inclusief BTW, studiekosten en onvoorziene kosten. Een deel van deze investering zal gerecupereerd kunnen worden via het grondaandeel van verkochte appartementen in de private ontwikkeling op het projectgebied.

Hoe het nieuwe administratief centrum er nu precies zal uitzien, is een taak voor ontwerpers en architecten die de stad nu zal selecteren.

sac sac2

Lees het volledige persbericht van Stad Beringen hier.