Nieuwe feestzaal COR

De huidige feestzaal van het COR kan omwille van instabiliteit van de dakstructuur niet meer gebruikt worden. Vanuit stad Beringen werd dan ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om in Koersel terug een dergelijke feestzaal te voorzien. Wim Smolders, afdelingshoofd infrastructuur, gaf op het buurtplatform in Koersek aan de hand van een PowerPoint meer toelichting met betrekking tot dit dossier.

Het college is onlangs akkoord gegaan met de oprichting van een nieuwbouw die dienst zal doen als ontmoetingscentrum voor het socio-culturele verenigingsleven in Koersel. Het wordt dus ruimer gezien dan enkel een feestzaal. Er werd gekozen voor een nieuwbouw op een andere locatie zodat de huidige polyvalente zaal nog gebruikt kan worden tot de nieuwbouw gerealiseerd is.

Het nodige budget voor de realisatie van de nieuwbouw is voorzien voor 2016 en 2017. Dit jaar zullen alle nodige stappen gezet worden zodat de werken nog in 2016 van start kunnen gaan. Voor de locatie van de nieuwbouw wordt, onder voorbehoud, de voorkeur gegeven aan het academiepark. De grond is eigendom van de stad en het BPA laat toe dat er een gebouw van algemeen nut komt.

In de nieuwbouw zal alles voorzien worden wat vandaag ook in het COR aanwezig is, met uitzondering van de voormalige bibliotheekruimte en voormalige bureauruimtes O&O. De oppervlakte zal echter iets minder zijn doordat de nieuwbouw een efficiëntere invulling zal kennen. Er is enkel nog onduidelijkheid of de nieuwe zaal al dan niet een podium zal krijgen.