Zuurstof geven aan bedrijven

De sluiting van Ford Genk heeft een enorme impact op de Limburgse economie. Wouter Beke heeft er altijd op aangedrongen om in het kader hiervan bijzondere maatregelen te nemen voor onze provincie. Naar analogie met Frankrijk werkten we het idee van de ‘ontwrichte zones’ uit. In nauw overleg met het Kabinet van Minister Geens en de Vlaamse regering volgden we de uitwerking van de ontwrichte zones op de voet op. Het federale competitiviteitspact – waar de ontwrichte zones deel van uitmaken - is intussen gestemd.

Hierdoor kunnen KMO’s die investeren in bepaalde ‘ontwrichte’ zones twee jaar lang een korting krijgen van 25 procent op de bedrijfsvoorheffing van nieuwe werkkrachten. Hierdoor daalt de totale loonkost met 5,1 procent. Voor Limburg komen in principe alle 110 km² industrieterreinen en wetenschapsparken in aanmerking om erkend te worden als ontwrichte zone.

De Vlaamse regering besloot eerder al dat Beringen behoorde tot de 40 gemeenten in de ‘regionale steunkaart 2014-2020’. De regionale steunkaart is belangrijk omwille van de mogelijkheden voor subsidies aan bedrijven. In de gemeenten die deel uitmaken van de steunkaart, kan de Vlaamse regering, naast investeringssteun voor KMO’s, onder bepaalde voorwaarden ook steun verstrekken aan grote bedrijven. Deze mogelijkheid is in het bijzonder belangrijk voor het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Beide initiatieven moeten zuurstof aan onze bedrijven geven en onze economie in Limburg helpen te versterken.