CD&V-congres keurt federaal regeerakkoord goed

Donderdagavond 9 oktober hield CD&V haar federaal regeringsdeelnamecongres in de Albert Hall te Brussel. Het regeerakkoord werd met 95 % van de stemmen goedgekeurd. Twee uur voor aanvang van het congres werden verschillende dialoogsessies georganiseerd waarin experten uit het onderhandelingsteam antwoordden op vragen van CD&V-leden. De werkgroepen behandelden thema’s als pensioenen, werk en ondernemen, financiën en fiscaliteit, mobiliteit, asiel en migratie,…Dat zorgde voor boeiende gesprekken, met woord en wederwoord. De talrijk aanwezigen maakten dankbaar gebruik van dit moment om te informeren naar de ruimere context en de details van sommige maatregelen.

Vanaf 19u00 zat de congreszaal van de Albert Hall afgeladen vol voor het eigenlijke ledencongres. Het federaal regeerakkoord werd voorgesteld en toegelicht door coformateur Kris Peeters. Daarbij werd ook de ‘Oranje Toets’ gepresenteerd, die weergeeft welke elementen uit het 3D-plan en het CD&V verkiezingsprogramma zijn terug te vinden in het regeerakkoord.

Tijdens het daaropvolgende rondetafelgesprek werd het publiek in alle openheid toegesproken door gemandateerde sprekers en leden.

Algemeen partijvoorzitter Wouter Beke gaf daarna zijn slotbeschouwingen. “Voor ons is het geen of-of verhaal maar een en-en verhaal, het gaat over economische groei én sociale vooruitgang.”

Na een uitgebreide dialoog werd het federaal regeerakkoord goedgekeurd. CD&V ziet veel kansen om via dit regeerakkoord te zorgen voor het evenwicht tussen economische groei en sociale vooruitgang. Voor ons geen sociale afbraak, ook al moeten er moeilijke maatregelen genomen worden om de toekomst van u en uw kinderen alle kansen te geven.

Tenslotte waren er heel wat dankwoorden voor het geleverde werk van het onderhandelingsteam, en coformateur Kris Peeters en algemeen partijvoorzitter Wouter Beke in het bijzonder.

De dialoog eindigt echter niet met deze congresavond. Er volgt nog een uitnodiging voor het bijwonen van één van onze 25 dialoogmomenten, verspreid in Vlaanderen.

CD&V bouwt verder aan een nieuw evenwicht, om uw toekomst en die van onze kinderen te verzekeren.

Lees hier de integrale tekst van het federale regeerakkoord. Lees hier de toelichting bij het regeerakkoord in de ‘Oranje Toets’. Bekijk hier het fotoverslag van het ledencongres. Lees hier de toespraken van Wouter Beke en Kris Peeters.

blogThomas VintsComment