Een nieuw SAC in Beringen-Centrum?

Op de gemeenteraad van 13 oktober werd het nieuwe klanten- en dienstverleningsconcept besproken en goedgekeurd.

Enerzijds gaat het om de manier waarop burgers ontvangen en geholpen worden op het stedelijk administratief centrum (SAC). Men wil de bestaande loketten centraliseren zodat de burger niet meer het hele SAC moeten doorkruisen en zal meer op afspraak gaan werken. Dit alles om de burger beter ten diensten te zijn.

Anderzijds werd er beslist dat de gemeente mag onderzoeken welke optie de beste is om dit nieuwe concept te realiseren. : het bestaande SAC renoveren of een nieuw stedelijk administratief centrum bouwen op de voormalige collegesite in Beringen Een nieuwbouw in het centrum zou in ieder geval kernversterkend werken en bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het centrum.

Onderzoek de volgende maanden zal moeten uitwijzen of een nieuwbouw op de collegesite een realistische en haalbare optie is.

 

 

blogThomas VintsComment