Elektronisch aanmelden voor 2,5 jarige kleuters (°2014)

Sinds 4 jaar werken de scholen in Beringen via een elektronisch aanmeldingssysteem. Is je kind geboren in 2014 dan kan het voor de eerste keer naar de kleuterschool in het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018. Ouders dienen hun kleuter aan te melden via de website www.kleutersnaarschool.be De aanmelding moet gebeuren tussen 21 maart 2016 en 15 april 2016. Op dinsdag 12 januari 2016 vindt er een infoavond plaats in de schouwburg van het Casino (Kioskplein 25 in Beringen) We starten om 19u30.

Hieronder vind je de verschillende stappen terug maar hierover vertellen we alles tijdens de infoavond.

Ik hoop u dan te mogen ontmoeten.

Kan je niet op de infoavond aanwezig zijn, dan kan je de nodige informatie om uw kind aan te melden terug vinden op www.beringen.be/onderwijs . Onder de rubriek "nieuwe kleuters" vind je de uitleg terug over hoe je je kleuter moet aanmelden.

aanmelden