Nieuws uit de gemeenteraad 12 januari 2015

  1. Het budget 2015 en het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd. Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van Stad Beringen sluit met een positief resultaat op kasbasis van 93.668 euro in 2019 en een positieve autofinancieringsmarge van 1.752.85  euro in 2019. Het stadsbestuur voorziet voor bij 13 miljoen aan investeringen in Beringen. Er zal ondermeer geïnvesteerd worden in volgende projecten: herbestemming bib Paal, renovatie Casino Beringen, renovatie polyvalente zaal OC De Buiting, heraanleg Nieuwendijk in Koersel.
  2. Studie voor de bouw van een nieuw jeugdhuis in Koersel met een slagwerklokaal.
  3. Schepen Vanhees had meteen na de goedkeuring van het budget 2015 heel wat gunningsdossiers voor onderhoud en aanpassingen aan ons wegennet op de agenda geplaats zodat men hier meteen mee aan de slag kon.
  4. De studie en het ontwerp van het nieuwe centrum werden in één keer gegund om het dossier snel en efficiënt te realiseren.
  5. De N-VA fractie bracht een punt om AED toestellen te voorzien in de deelgemeenten. Persoonlijk ben ik hier al langer voorstander van. Na enkele amendementen van Schepen Bex werd beslist om in alle sporthallen defibrillatoren te voorzien.
  6. Tot slot was er nog een toegevoegd agendapunt van de N-VA fractie over gevaarlijke kruispunten. Zoals steeds kunnen gevaarlijke verkeerssituaties gemeld worden aan de stadsdiensten. Schepen van mobiliteit Vanhees neemt de punten mee naar de verkeerscommissie en zal nadien de nodige maatregelen nemen.
blogThomas VintsComment