Nieuws uit de gemeenteraad februari

Het was de eerste zitting die verliep via de nieuwe ipads waardoor de vergadering wat minder vlot verliep dan normaal. Hierbij een overzicht van de belangrijkste punten.  

  1. De gemeenteraad nam kennis van het budget en gecorrigeerde jaarrekening boekjaar 2012 van het OCMW
  2. Er werden enkele gewestwegen overgedragen aan de stad Beringen.
  3. De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aanleg van de toegangswegen van de nieuwe scholencampus werden goedgekeurd.
  4. De Paalsesteenweg wordt aangepakt. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze goed om de doorstromingsbevorderende maatregelen op de Paalsesteenweg tussen de E313 en de Kasteletsingel aan te pakken.
  5. De haalbaarheidsstudie voor de wijze van de aanbesteding van de bouw van een nieuw administratief centrum werd goedgekeurd.